Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği Taslağı

28 Aralık 2016

Sayın üyemiz,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği Taslağı ” görüşlere açılmıştır. ​

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 30.12.2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.
 
Taslak ve Görüş Bildirme Formuna bu linkten ulaşılabilir tıklayınız..
Paylaş