Binaların Gürültüye Karşı Korunması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen binaların gürültüye karşı tasarımı, yapımı, kullanımı, bakımı ve işletimi açısından uyulacak esasların belirlenmesi için hazırlanan “Binaların Gürültüye karşı Korunmasıve Ses Yalıtımı Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Binaların Akustik Tasarımı, Uygulaması ve Denetlenmesi Kılavuzu” taslakları ektedir. Bu konuda görüşleriniztalep edilmektedir. Konu ile ilgili olarak görüş ve önerilerinizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmek üzere, ekteki görüş bildirim formuna işlenerek, 26.10.2015 tarihine kadar murat.akturk@tobb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunulur.
Görüş Bildirim Formu