Birleşik Krallık’a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi

15 Kasım 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Birleşik Krallık’a ihracat yapan firmaların, ihracatta karşılaştığı engellerin ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

Anket çalışmasının tamamlanma süresinin 22 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. E-postada devamla, ihracatımızın yoğun olduğu makine, elektrikli makine, beyaz eşya ve kablo sektörlerinde ankete katılımın yeterli bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 uzantısından erişilebilecek anket çalışmasını bilgilerinize sunarız.

Not-1: Cevaplar toplu olarak değerlendirileceğinden lütfen isim ve iletişim bilgilerini belirtmeyiniz.

Not-2: Firefox veya Google Chrome kullanarak anket sorularını görüntüleyebilirsiniz.

Not-3:Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda  sakalsize@ticaret.gov.tr e-posta adresine tüm sorularınızı iletebilirsiniz

Paylaş