Biyosidal ürünler

28 Aralık 2016

Sayın üyemiz,
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 06.12.2016 tarihli ve 19020089/105.99 sayılı yazısı.
Biyosidal ürünlerle ilgili olarak Bakanlığın Birliğimize gönderdiği ilgili yazıda; II Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı almış bir firmanın kapasite raporlarında faaliyet konusu değiştirildiğinde veya yeni ürün eklenmesi talep edildiğinde, 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazate yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Gayrisıhhi Müessese Ruhsatında sınıf değişikliği gerekiyorsa; Odamıza başvuruda bulunan firmaların yeni Gayrisıhhi Müessese Sınıfına ait ruhsatı temin etmeleri gerekmektedir.
İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız..

Paylaş