BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

Sayın Üyemiz,

TOBB’den aldığımız yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 18.03.2015 tarih ve 20479140-611.04/990 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce Başkanlığında 7 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantısında kurulan yedi alt çalışma grubundan biri olan “Teknoloji Geliştirme ve Transfer Çalışma Grubu” faaliyetlerinin kendi Bakanlıklarınca koordine edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, 2015 yılı sonunda Paris’te tamamlanması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen küresel iklim anlaşmasına yönelik uluslararası çalışmaların devam etmekte olduğu ve bu kapsamda hazırlanan Müzakere metnine http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf   adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Bahse konu müzakere metni hakkında ülkemiz tutumunun belirlenmesi için metnin bütün Kurumlarca çalışılması gerektiği ifade edilmektedir. Müzakere metninin teknoloji bölümü, Birliğinhttp://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.

Bu itibarla; metin hakkındaki görüş ve önerilerinizin, matrislere işlenmiş olarak en geç 06.04.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar ( kadri.tastan@tobb.org.tr ) adresine iletilmesi gerekmektedir.