Bölgesel Öncelikli Yatırım Konuları Tespiti Hk.

23 Şubat 2024

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmaları yürütülen teşvik sistemi ve destek programları kapsamında, bölgesel ve yerel kalkınma bakımından önem taşıyan yatırım konularını hayata geçirmek isteyen özel sektöre yönelik önemli avantajlar ve destekler sağlanması planlanmaktadır.

Kalkınmada özel sektör yatırımları hayati önemi haiz olup, kamu tarafından özel sektörün bölgelerin potansiyelleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi büyük değer taşımaktadır. Bu kapsamda bölgelerin sahip olduğu imkân ve kaynakların değerlendirilmesi suretiyle kalkınma ihtiyaçları bakımından gereksinim duyulan yatırım alanlarının tespitinin yapılması ve böylece özel sektöre yönelik somut yatırım konularının ortaya çıkarılması konusu önem arz etmektedir.

Ajansımız tarafından bu hazırlıklara katkı sağlamak amacıyla bahsedilen destek programından
yararlanmaya uygun, bölgenin potansiyellerini yansıtan ve yerel ihtiyaçlarını karşılayan yatırım
konularının tespit edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi amacıyla çalışmalar
yürütülmektedir.

Üyeleriniz/firmalarınız tarafından tespit edilecek yatırım konularının ekte sunulan Excel dosya
formatına uygun olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmak üzere 27.02.2024 tarihine kadar tarafımıza iletilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Ayrıntılı bilgi ve Yatırım Konusu Formatı için Tıklayınız