Burkina Faso KEK 3. Dönem Toplantısı Hk.

27 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 4-7 Nisan 2023 tarihlerinde Burkina Faso’dan ülkemize bir teknik heyet ziyareti planlandığı bu kapsamda bilahare yapılacak olan 3. Dönem KEK Toplantısında imzalanacak Toplantı Tutanağı taslağının oluşturulacağı belirtilerek Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve Birliğimizce hazırlanacak bilgi notuna ilave edilmek üzere Burkina Faso ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususlara ilişkin görüşlerinin 29 Mart Çarşamba gününe kadar (eren.ozturk@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.