Çalışanlara Ait Kimlik Bildirim Sistemi / Çalışan Bildirim Projesi

20 Temmuz 2020

Sayın Üyemiz,

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda,  1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunun 6. Maddesi gereği her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerleri ve öğrenci yurtları vb. yerlerde çalışanlar için o yerin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun Çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi doldurulup muhtara onaylatılarak genel kolluk örgütüne verileceği ve ilgili kanunun Ek 2nci maddesi gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderildiği bildirilmektedir.

Emek, kaynak ve zaman israfının önlenmesi, işveren ve kolluğun iş yükünün azaltılması amacıyla 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 25.03.2020 tarihinde yapılan düzenleme ile Kanunun 6’ncı maddesine çalışanlara ait kimlik bildirim işlemlerinin elektronik ortamda da yapılabileceği, bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde ilgili maddede yer alan muhtar onayı hükmünün uygulanmayacağı, elektronik ortamda alınan bildirimlerin muhtarlarla paylaşılacağı hususları eklenmiştir.

Bu kapsamda çalışanların kimlik bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına olanak sağlayacak Kimlik bildirim Sistemi / Çalışma Bildirimi Projesi Bilgi Teknolojisi ve Haberleşme Daire Başkanlığınca hazırlanarak 20.04.2020 tarihinde https://kbscalisan.egm.gov.tr adresinde işyerlerinin kullanımına açılmıştır.

Yazıda devamla,  İş yerleri projeye dahil oldukları tarihten itibaren iş yerlerinde aktif olarak çalışan tüm personelin bilgilerinin sistem üzerinden veri girişlerini yaparak, bundan sonraki süreçte işe giriş ve çıkış işlemlerini sistem üzerinden yapacaklardır. Sistem üzerinden bildirilmeyen çalışan personel için kanunun 6. Maddesi hükümlerine aykırı hareket etmekten 17. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir. (2020 yılı için 52 TL)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Paylaş