Çevre Ödülü Jüri Komitesi

Komite, Kocaeli Sanayi Odası’ndan 3, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 2, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden 1, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 1, İZAYDAŞ’tan 1, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nden 1, Kocaeli Üniversitesi’nden 1, Gebze Teknik Üniversitesi’nden 1, Okan Üniversitesi’nden 1, Uludağ Üniversitesi’nden 1, Sakarya Üniversitesi’nden 1, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nden 1, TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nden 1, TEMA’dan 1 kişi olmak üzere toplam 17 kişiden oluşur.

Temsilciler, ilgili kurum/kuruluşca belirlenir. Herhangi bir nedenle Jüri Komitesi’nde yer almayacak temsilcinin yerine yine kuruluş tarafından yeni temsilci belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda komitede, var olan kurumlar haricinde ilave kurum veya kuruluşlardan temsilci yer alabilir. KSO Yönetim Kurulu Başkanı bu kurulun tabi üyesi olup, aynı zamanda bu komitenin başkanıdır.