Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi bir grup ülke tarafından başlatılan, arasında “çevresel ürünler” ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin olarak “çoklu” müzakere sürecine, ülkemizin de katılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.
Müzakere kapsamındaki ürünlerde tarifelerin sıfırlanması ve akabinde bu liberalizasyonun MFN bazda tüm DTÖ üyelerine yansıtılması temel hedef olarak ortaya konulmakta, öte yandan bazı ülkelerin çevresel hizmetler ile çevresel ürünlere yönelik tarife dışı engelleri de bir aşamada müzakerelerin parçası kılma hedefi taşıdıklarının bilindiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bugüne kadar gerçekleştirilem dört müzakere turunda “hava kirliliğinin kontrolü”, “katı ve tehlikeli atık yönet,m,”, “atık su idaresi ve su arıtımı”, “çevresel ıslah ve temizlik”,”gürültü ve vibrasyonun azaltılması”, “daha temiz ve yenilenebilir enerji”, “enerji verimliliği” kategorilerinde görüşmeler gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır.
Konuya ilişkin olarak, 26-30 ocak 2015 tarihlerinnde gerçekleşen son müzakere turunda Mart ayı sonuna kadar yukarıda sayılanlara ilave olarak “çevresel izleme, analiz ve değerlendirme”, “kaynak etkinliği”, “çevresel olarak tercih edilir ürünler” kategorileri ile birlikte toplam 10 farklı kategoride başlangıç ürün tekliflerinin taraf ülkelerce sunulacağı ifade edilmektedir.
Müzakere sürecinde görüşülen ürünlerin tümünün sanayi ürünlerinden oluşmasından dolayı söz konusu müzakere sürecinin ülkemizi yakından ilgilendirdiği, bu aşamada yatırım, ticaret, üretim politikalarımız ve vizyonumuz çerçevesinde, serbestleşme kapsamında yer almasının ülkemiz menfaatlerine uygun olacağı değerlendirilen ürünlerin müzakere masasında yer almasının temininin öneminden bahsedilmektedir.
Bu kapsamda, bahsi geçen 10 kategoriye ait olabilecek ve serbestleşme kapsamında yer almasında ülkemizin istifade edebileceği ürünlerin tespiti konusunda sağlanacak işbirliğinin büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, ekte sunulan 10 kategorideki 2012 Armonize Sistemi’nde( Harmonized System-HS) yer alan 6’lı HS ürün tanımları şeklinde veya 6’lı HS’lerde yer alan ürün tanımının “çevresel ürün” için fazla geniş olacağı değerlendirilen durumlarda 6’lı HS’lerin altında oluşturulacak daha dar ürün tanımları şeklinde sunulmak suretiyle görüşme masasında yer alması için her bir ürünün çevre için kazandırabileceklerinin ortaya konulması gerektiği vurgulanmaktadır.
İlişikte örneği sunulan ürün önerisi formatında ingilizce olarak hazırlanacak önerilerilerinizin 20.03.2015 tarihine kadar  elektronik ortamda  kubilay.simsek@tobb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.