Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında

20 Ocak 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Çevreye ilişkin beyan ve görseller içeren ticari reklam ve ticari uygulamalarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ekte takdim edilen Kılavuz hükümlerine uyulması ve üyelerin konu hakkında bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Konuya dair detaylı bilgi için Tıklayınız