Cezayir Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı

10 Ağustos 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 5-7 Eylül 2022 tarihlerinde Başkent Cezayir’de “Uluslararası Mikro İşletmeler Fuarı” düzenleneceği; söz konusu fuarın gıda endüstrisi, işleme ve imalat endüstrisi, tarım, tekstil ve hazır giyim, hayvan yetiştiriciliği ekipmanları, yenilebilir enerji, ilaç ve eczacılık endüstrisi, balıkçılık ve su ürünleri ekipmanları, atık işleme, mekanik, plastik işleme ve dijital endüstri sektörleri ile ilgili olduğu bildirilmiştir.

Anılan fuara katılmayı arzu eden firmaların, Cezayir Dış Ticareti Teşvik Ulusal Ajansı’nın (ALGEX) internet adresinde (https://www.algex.dz/invitation-micro-entreprise) yer alan formu doldurmaları ve “dz.salon-microenterprise@algex.dz” e-posta adresinden ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.