Cezayir’e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler Hk.

3 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen Odamızla paylaştığı yazıda; Cezayir’e İhraç Edilmek Üzere Bekleyen Ürünler ile ilgili, Cezayir Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı tarafından ulusal ürünler için elektronik interaktif bir platformun devreye alındığını belirtilmektedir.

Cezayir firmalarının ithal edecekleri ürünler için banka domisiliyasyon işlemi öncesi, Bakanlığın web sitesi aracılığıyla ithal edilecek ürünün ulusal piyasada bulunup bulunmadığının teyit etmek amacıyla uygulamanın bulunduğu bilgisi verilmektedir. Söz konusu uygulamanın 24.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmekte olup, belirtilen tarihten sonra açtırılmak istenen banka ithalat dosyalarında ilgili belgenin Cezayir Maliye ve Ticaret Bakanlığı’nın talimatı üzerine Cezayir bankaları tarafından istenmesinin zorunlu hale getirilmektedir.

Bununla birlikte, Cezayir’in ithalat bedeli ödemelerine ilişkin mevzuatı gereği 750 ABD Dolarının üzeri ithalat ödemelerinin onaylı bir ithalat dosyası çerçevesinde banka kanalı ile yapılmasının gerektiği, teminata dayandırılmak suretiyle ithalat bedelinin en fazla %15’inin avans olarak ödenmesinin mümkün olduğu, bu kapsam dışındaki peşin ithalat ödemelerinin mer’i mevzuata uygun olmadığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.