Çin Dolandırıcılık Faaliyetleri

12 Nisan 2022

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Pekin Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, son dönemde birçok Türk firmasının hammadde/ara mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında fiyat taahhüdü ile Çinli firmalara peşin ödeme veya büyük ölçekli avans ödemesi yoluyla dolandırıldığı, son olarak “Inner Mongolia Junsai Chemicals Co. Ltd” isimli Çinli firmanın bir Türk firmasını benzer şekilde dolandırdığı, Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeden diğer Türk firmalarının da alım yapma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, hem adı geçen firma, hem de genel olarak dolandırıcılık faaliyetleri konusunda üyelerimizi bilgilendirmenin yarar getireceği belirtilmiştir.”

Bilgilerinize sunarız.