Çin’e İşlenmemiş Kabuklu veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatının Başlaması

21 Temmuz 2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; “Türkiye’den Çin’e ihraç Edilen Antepfıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine ilişkin Protokol”ün, 17 Mart 2017 tarihli ve 30010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından uygulamaya konan ilgili mevzuattaki gözetim/karantina gerekliliklerine ve ilgili Protokol’ün şartlarına uymak kaydıyla, kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş Antepfıstığının ÇHC’ye ihracatının yapılabileceği belirtilmiştir.

Anılan Protokol’e, söz konusu ülkeye ihracatta yetkilendirilen depo ve işletme tesisleri listesine, bitki sağlık sertifikası örneğine ve MeBr/Fosfin Fumigasyon metodu ile ilgili bilgi/belgelere ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş