Cosme ELIIT Projesi 2.Çağrısı

11 Şubat 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır. COSME kapsamında yer alan “ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project)” çağrısı yayınlanmış olup, başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin eposta ile (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) adresine iletilmesini rica ederiz.

ELIIT Projesi bilgi notu için tıklayınız

Paylaş