COSME Programı- Tasarıma Dayalı Tüketim Mallarının Üretiminin Desteklenmesi Çağrısı Hk.

KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden alınan yazıda;  2014-2020 yıllarını kapsayan COSME- İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programına İlişkin Avrupa Komisyonu tarafından COS-DESİGN-2015-3-03 Supporting the Production of Design-Based Conusmer Goods (Tasarıma Dayalı Tüketim Mallarının Üretiminin Desteklenmesi) çağrısı yayımlanmıştır.
KOBİ’lerin ilk uygulama yoluyla yeni ürün, hizmet veya çözümler geliştirmesine, en gelişmiş teknolojileri ve yaratıcı çözümleri pazara sunmasına yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla yayımlanan; yenilikçi çözümlerin pazara sunulmasındaki süreyi kısaltma, yaratıcı çözümlerin uygulanmasının önündeki engelleri kaldırma, ilgili ürünlere ve hizmetlere yönelik pazarın oluşması ile gelişmesini ve dünya pazarında Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğinin artırılmasını sağlamaya yönelik bu çağrı hakkındaki bilgiler http://management.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=29&refContent=1030 internet adresinden sunulmaktadır.