Covid 19 İle Mücadele Kapsamında Alınacak Tedbirler Hakkında

3 Kasım 2020

Sayın Üyemiz,

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda, aşağıdaki hususlar belirtilmektedir.

Pandeminin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sayın CumhurbaĢkanımızın talimatları, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, ilgili Bakanlıklar tarafından yayımlanan Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımız doğrultusunda, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve ilimizde de uygulamaya geçirilmektedir.

Bu kapsamda;
1. 2020/94 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız gereği oluşturulan ve düzenli
olarak her gün toplanan “İl/İlçe Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları”nda ilçe bazlı
analizler yapılarak Covid 19 vaka artışının tespit edildiği bölgeler başta olmak üzere
ilimiz geneli alınması gereken tüm tedbirlerin ivedilikle planlanması ve titizlikle
uygulanması, İlçe Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarında alınan toplantı kararlarının
her hafta Pazartesi günü İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine resmi yazı
ile gönderilmesi,

2. AVM, market, kafeterya, restoran, Şehir içi ve Şehirlerarası toplu taşıma araçları,
personel ve okul servisleri, ticari taksiler ve taksi durakları, pazar yerleri, berber,
kuaför ve güzellik salonları, halı saha, internet kafe vs. gibi vatandaşların bir arada
bulunduğu ve bulaş riskinin yüksek olduğu yerlerde denetimlere kolluk kuvvetleri
marifetiyle titizlikle devam edilmesi, bu işletmelerin yönetici ve/veya işletmecileri ile
görüşülerek alınması gereken tedbirler konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması,

3. Marketlerde müşterilerin alışveriş sırasında kullanmaları için el dezenfektanı ve tek
kullanımlık poşet eldiven bulundurulması, düğün merasimlerine katılacak davetlilerin
HES kodu sorgulanması yapıldıktan sonra Covid 19 pozitif ya da temaslısı olma
açısından risk teşkil eden bir durum yoksa salona alınmasının sağlanması ve HES
Kodu kayıtlarının (kolluk kuvvetlerine ibraz edilmek üzere) işletme sahibi tarafından
14 gün boyunca muhafaza edilmesi,

4. Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşması göz önünde bulundurularak,
vatandaşlarımızın Cuma Namazını kılabileceği pandemi koşullarına uygun alanların
belirlenerek, Belediyeler ve İl/İlçe Müftülükleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin
ivedilikle alınması,

5. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı okullarda sosyal mesafeyi korumak ve
Covid 19 bulaş riskini engellemek adına katılımcı sayısının asgari düzeye indirilerek
kalabalık oluşturmayacak Şekilde tören vs. gibi etkinliklerin yapılması,

6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, okullarda
pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlere yönelik örneklem yöntemi kullanılarak
denetim faaliyetlerinin planlanması,

7. Covid 19 bulaş riskini artırdığı düşünülen ev ziyareti ve toplantıların pandemi
sürecinde azaltılması için ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza
yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilgilendirme çalışmaları yapılması,

8. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen
işletme/faaliyet kuralları ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımıza titizlikle
uyulması, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak adına ilimiz genelinde bugüne
kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale
getirilmesi için mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kolluk birimleri, il/ilçe sağlık
müdürlükleri başta olmak üzere sorumlu diğer kurum ve kuruluşlar tarafından
sokaklar ve caddeler dahil tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde tüm tedbirlerin
ivedilikle alınması, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket edildiğinin
tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanan idari para
cezası tahsilatlarının vergi dairesi tarafından gerçekleştirilmesi,

9. Mülki İdare Amirleri, İl Sağlık Müdürü ve diğer il yöneticilerimiz tarafından Vefa
Sosyal Destek Grupları, sağlık çalışanları, kolluk birimleri ve pandemi ile mücadelede
görevli diğer kurum çalışanlarını motive edecek ödüllendirme sistemlerinin gündeme
alınması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekliliğini bilgilerinize sunarız.

Paylaş