Covid­19 Tedbirleri

25 Kasım 2020

Sayın Üyemiz,

Tüm dünyada yaşanmakta olan ve ülkemizle birlikte ilimizde de son günlerde yayılı hızında ciddi artışlar yaşanan Covid­19 salgının yayılım hızının durdurularak tamamen ortadan kaldırılması amacıyla; Alınan tedbirlerin, yapılan denetimlerin sonuçlarının değerlendirilerek alınması ve uygulanması gereken tedbirler ile mücadelede başta İl Sağlık Müdürlüğü ve kaymakamlıklar olmak üzere mücadele için gerekli her türlü ihtiyaçların belirlenip, temini yoluna gidilmesi amacıyla Başkanlığımda 12.11.2020 tarihinde önce İl Pandemi Kurulu, sonrasında ise Vali Yardımcıları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile 12 İlçe Belediye Başkanı, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl/ilçe Sağlık Müdürlerinin katıldığı üç toplantı yapılarak ilimizin Covid­19 salgını ile mücadeledeki durumu müzakere edilmiştir.

Söz konusu toplantılarda gerekli analiz ve değerlendirmeler yapılarak, Kocaeli Büyükşehir, İlçe Belediyeleri, İlçe Kaymakamlıkları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapması gerekenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Covid­19 salgını ile mücadele ve salgının ortadan kaldırılmasının sadece Sağlık Teşkilatının yapacağı çalışmalarla mümkün olmadığı, aksine Milli Seferberlik anlayışı içerisinde kamu, özel sektör, Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları, sendikalar, gönüllü toplum kuruluşları, muhtarlar ile el ele, gönül gönüle tüm imkânlar seferber edilerek, vatandaşlarımızın ise alınan tedbirlere riayet etmeleri, toplum bilincine ulaşarak mümkün olacağı,

2. Alınan tüm tedbirler, yapılan uygulamalar ve denetimlere rağmen salgın artış hızının kontrol altına alınamaması, yükseliş trendinin önüne geçilememesi nedeniyle sağlık kurumlarının vaka sayıları karşısında yetersiz kalmaması, verilen mücadelede yorgun düşen sağlık personelini rahatlatmak amacıyla düne kadar yapılanlar dışında alınan kararların uygulanması ve denetimlerde sayılardan ziyade etkinliğin artırılarak yeni bir safhaya geçilmesi,

3.İlimizin stratejik bir şehir olması, üretmeye devam edilmesi ve üretimin daha da artırılması için salgınla mücadeleyi kazanmanın şart olduğu, aksi takdirde ülkemizin salgınla mücadele ve ülkemiz üzerine oynanan oyunlara karşıda mücadele vermesinin ekonomi yönünden zora gireceği düşünülerek, mücadeledeki her bir ferdin üzerine düşen sorumlulukları harfiyen yerine getirmesi,

4. Salgınla mücadelenin hayatın akışını durdurmadan, belirlenen kurallara riayet edilerek, etmeyenlerle ilgili önce kişi, kurum, işyerlerine gerekli ikazlar yapılarak verilmesi, ancak ikazlara rağmen kurallara riayet etmeyenler hakkında da gereğinin idari ve adli yönden mutlaka yerine getirilerek kararlılığın ortaya konulması,

5. Mücadelede başarının anahtarı olan Filyasyon çalışmalarının etkinleştirilmesi için
ekip, ekipman sayılarının artırılması, kaymakamlıklarca ihtiyaç duyulan personelin kurum ve
kuruluşlardan görevlendirme ile temini, bu ekiplerde görev yapmak üzere norm fazlası
öğretmenler, okul idarecileri, imamlardan azami derecede faydalanılması, muhtarların
Filyasyon ekiplerine etkin destek vermelerinin sağlanması,
6. Kaymakamlıklarca daire, bina ve sokak bazlı karantina tedbirlerinin titizlikle
uygulanarak kolluk birimleri tarafından düzenli olarak denetlenmesi, apartman ve bina
girişlerine ” Bu binada Covid­19 pozitif vaka var” benzeri uygun lisanla uyarı yazılarının
asılmasının sağlanması,
7. 15.09.2020 tarihinden itibaren Valiliğimize tahsil edilmiş olan, İzmit Samiha Ayverdi,
Gölcük ve Gebze KYK Yurtlarının İlçe Sağlık Müdürlükleri ve/veya hastanelerde tespit
edilen Covid­19 pozitif ya da temaslı vatandaşlarımızın izolasyonlarının sağlanması için
daha aktif kullanılması,
8. Kaymakamlarca mutlaka günlük olarak İlçe Filyasyon Kurulunun toplanarak
rakamların gözden geçirilmesi, gerekli analiz ve değerlendirmelerin yapılması,
9. Bugüne kadar salgınla mücadeleye katkı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere destek veren ilçe belediyelerinin Kaymakamlıklar tarafından
oluşturulan denetim ekipleri dışında belediyelerce bir belediye başkan yardımcısı
nezaretinde zabıta teşkilatından oluşturulacak ekiplerle sahaya inerek denetim
gerçekleştirmeleri, vakit buldukça belediye başkanlarının da denetimlere katılarak
vatandaşların kurallara uymaları için gerekli tembihatta bulunmaları,
10. Belediye Başkanlarının Filyasyon için vermeyi taahhüt ettikleri araç ve şoförleri
ivedilikle ilçe kaymakamlarının emrine göndermeleri, diğer tıbbi cihaz ve ekipmanları da
temin ederek ilgili sağlık biriminin hizmetine tahsis etmeleri,
11. İlçe Kaymakamları sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları, Odalarla onlarında bu
mücadeleye etkin olarak hem personel hem de diğer ihtiyaçlar konusunda destek vermesi
için görüşerek gerekli desteği sağlamaları,
12. Tüm odaların kendilerine kayıtlı meslek dallarına ait işyeri ve işletmelerde
denetimlerde bulunarak verilen mücadelenin önemini anlatmaları,
13. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kafeler, kahvehaneler, toplu taşıma
araçlarındaki denetimlerin güvenlik teşkilatı dışında da oluşturulan ekipler tarafından etkin
bir şekilde yapılması,
14. Valiliğimizce İl Sağlık Müdürlüğüne çeşitli şekilde temin edilen cihazlarla tüm
kapasite kullanılarak testlerin yapılması, erken tanı, erken teşhis, erken ilaç kullanarak
pnömoniye yakalanma ve ventilatöre olan ihtiyacın ortadan kaldırılması can kaybı
yaşanmaması için sağlık teşkilatınca gerekli çabanın gösterilmesi,
15. İl Sağlık Müdürlüğünce Aile Hekimlerinin münavebe ile poliklinikleri dışında
Filyasyon çalışmalarına katılmalarının sağlanması için gerekli çalışmayı yapması, bu
anlamda gerekiyorsa yapılması gerekli mevzuat değişiklikleri ile ilgide çalışmanın yapılarak
Valilik Kanalı ile Sağlık Bakanlığına teklif edilmesi,

16. Salgının bulaşının artmasında bir faktör olan ve belirlenen cadde, sokak, meydan ve
vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerde getirilen sigara içme yasağının etkin olarak
denetlenmesi, belediyelerce bu yerle sigara içme yasağı olduğuna dair uyarıcı levha ve
materyallerin ivedilikle yerleştirilmesi, Kaymakamlıklarca bu belirlenen yerler dışında yasak
getirilmesi gereken yerler var ise Valiliğimizden talepte bulunarak İl Hıfzıssıhha Kurulu
Kararı alınmasının sağlanması,
17. Kaymakamlıklarca Karantinaya alınması gereken ev, apartman, cadde ve sokaklar
konusunda gerekli kararlılığın gösterilmesi, karantina kurallarına uymadıkları tespit
edilenlerin ise mutlaka KYK Yurtlarına yerleştirilerek kontrol altında tutulmaları,
18. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kurumsal milliyetçilik anlayışından uzak başta
personel olmak üzere mücadelede ihtiyaç duyulan her türlü konuda imkânlarını bu
mücadeleye etkin olarak sunmaları,
19. Başta İlçe Kaymakamları, kurum amirleri ve çalışanlar olarak sahada, vatandaşla iç
içe Covid­19 Salgınına karşı mücadele verilerek en kısa sürede istenilen hedeflere ulaşılması,

Paylaş