D-8 Menşe İspat Belgesi Hakkında

20 Temmuz 2016

Sayın Üyemiz,

TOBB’den alınan yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata konu teşkil eden “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24/05/2016 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke (Türkiye, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan) arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01/07/2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlükte bulunması itibariyle, Türkiye–İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan Menşe İspat Belgesi ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan Malezya Menşe Belgesi’nin kullanımına devam edilecektir.

Sözkonusu, D-8 Menşe İspat Belgesi’nin uygulanması hakkında detaylı bilgiyi Resmi Gazete’de yayımlanan

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160524.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160524.htm linkinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.

Paylaş