Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk.

3 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girmek üzere dahilde işleme izni kapsamı kıymetli maden ithaline ilişkin işlemleri düzenleyen 27/12/2023 tarihli 2023/16 sayılı söz konusu genelge https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2023 adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.