"Darbe Girişimini Şiddetle Kınıyoruz" diyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: "Demokrasiyi Korumak Vatandaşlık görevimizdir"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Demokrasimize yönelik her türlü müdahaleyi şiddetle kınıyorum” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ülkemizde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu zamanda böylesi bir kalkışmanın olmasına dikkat çekerek “Devletimizin en üst kademesinden başlayarak, tüm milletimizin, sivil toplum kuruluşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır. Toplumun her kesimi büyük bir sağduyu göstererek darbe girişiminde bulunanlara anında gerekli cevabı vermiştir. Demokrasi toplumuzun en önemli temel taşı ve teminatımızdır. Onu her ne pahasına korumak vatandaşlık görevimizdir” dedi.

Türkiye’nin bu zor günlerden birlik ve beraberlik içinde, daha da güçlenerek çıkacağından emin olduğunu vurgulayan Ayhan Zeytinoğlu, Milletimizin refah ve huzur içerisinde yaşayacağı demokratik bir sistemin ülkemizde kalıcı olarak yerleşmeyi için her kişi ve kurumun üzerine düşen çabayı göstereceğini kaydederek; “Tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve sağduyu içerisinde Cumhuriyete, demokratik değerlere sahip çıkma devam edeceğine güvenimiz tam dır.” şeklinde konuştu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesinde demokrasinin sürekliliğini ve geliştirilmesinin tek araç olduğuna dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu; hükümetin ve ekonomi yönetiminin zamanında ve yerinde olarak uygulamaya koyduğu önlemlerin, piyasaların da güveni sayesinde anında olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekerek, Ekonomide istikrarsızlık yaratacak herhangi bir gelişme yok.” şeklinde konuştu.

Başkan Zeytinoğlu gerek küresel, gerek Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu:

-Dünya ekonomisinde gelişmeler

“ Kriz sonrası, ABD hariç gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu; düşük faize rağmen, yatırımların olmaması. Buna rağmen FED’in faizleri artırma çabalarını biliyoruz.

Diğer taraftan; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı tarihte yer edinecek çok önemli bir gelişme. Brexit sonrası çöküşün toparlanmaya başladığını görüyoruz. Kanaatimizce Brexit’in ülkemize faydaları olacaktır.

Küresel ekonomide ülkemizi ilgilendiren gelişmelere bakarsak; Avrupa’nın mali genişleme politikasının kesin olması ümit vericidir.

Petrol fiyatları 40 doların altındayken, 45-50 bandında kalması olumludur. Petrolde her şeye rağmen stokların yüksekliği dikkat çekicidir.

Deniz taşımacılığı verilerinden alınan olumlu sinyaller umut vericidir. Hammadde bakır ve demir cevherinin yukarı yönlü hareketi dikkat çekicidir.

Japonya’daki yavaşlamanın dikkate alınarak mali teşviklerle desteklenmesi Dünya ekonomisine pozitif yansıyacaktır. Çin’de büyüme hızının dip kabul edilen 6,5’un altına inmemesi olumludur.

Ekonomik teşvik paketi

Ülkemizin de bu dönemde özellikle mali açıdan aldığı tedbirle dikkat çekicidir. Ramazan ayının arifesinde Başbakanımız Ekonomik Teşvik Paketini açıkladı.

Kısaca göz atarsak;

Paraya kolay erişim için faizlerde daha fazla indirimi öngörülüyor. Ayrıca sanayiciler olarak sık sık talep ettiğimiz; kredi kullanımında taşınabilirler için de teminat gösterebilme imkânı geliyor. Ölçülü indirime gidilerek borç verme faizinin yüzde 9’lara çekilmesi katkı sağlayacak niteliktedir. Temennimiz politika ve borç verme faizinin daha da aşağı inebilmesidir.

Ana beklentimiz sanayiye yönelik sermaye temini açısından, uygun vadeli ve maliyetli, kolay teminatlı fonlanma ortamının arttırılmasıdır.

Yatırım teşvik sistemi  yeniliyor süreli teşvikler kalıcı olacak.

Diğer taraftan sektörel bazlı olmak kaydıyla, orta teknolojili yatırımlar 4’üncğ bölge teşviklerinden faydalanacak. Biliyorsunuz sadece ileri teknoloji yatırımları 5’inci bölge teşviklerinden faydalanıyordu.

Ayrıca proje bazlı teşvik sistemi geliyor.

İlgili Bakanlarımızın açıklamalarına göre şirket ve ürün bazında daha fazla destek sağlanacağı konuları gündeme geliyor.

Özellikle ihracata yönelik üretimi destekleyen, ürün tercihlemesine yönelik teşviklerin öne çıkarılmasının yararlı olacağına inanıyoruz.

Damga Vergisinde yenilik var bir sözleşmenin her nüshası için ayrı ayrı yerine, her sözleşme için tek damga vergisi ödenecek. Biz sanayicilere ciddi maliyet avantajı getirecek.

Diğer taraftan, vergi borcu olanlara yönelik yapılandırmalar var. Biz burada vergi borcuna karşıyız. Ancak denk bütçe için bunu bir fırsat olarak görmekteyiz. Zira denk bütçesinin sanayiciye olumlu geri dönüşü oluyor.

Uluslar arası firmaların Türkiye’yi üs seçmesi için destek var. Bu firmalara Kurumlar Vergisi muafiyeti getiriliyor.

Yabancı sermaye yatırımı çekme noktasında acil çabalara ihracatımız olduğunu sık sık dile getiriyorduk. Ülkemize gelecek yabancı sermayeyi sadece Türkiye pazarı için değil, komşumuz ülkelere ticaret yapmaları için bir fırsat olarak görmemiz gerektiğini belirtiyorduk. Umarız bu destek ülkemizi yatırımlar için bir cazibe merkezi yapar.

İhracatçı işadamlarına yeşil pasaport verilecek. Bu uygulamanın da yerinde olduğunu düşünüyoruz.

Karşılıksız çek işlemine para cezası var.

Bizim kanaatimizce bankalar da ellerini daha fazla taşın altına koymalılar.

Ayrıca, TOBB Başkanımızın çok sık dile getirdiği; karekod uygulaması ile çek sahibinin sicilini öğrenebileceğiz.

Taşımacılık sektörüne teşvik var yenilecek ticari araçlardan ÖTV muafiyeti getiriliyor. Bu uygulamanın otomotiv sanayine ciddi bir ivme kazandıracağını bekliyoruz.

Gümrüklerde bürokrasi ve maliyetin azaltılması sağlanacak sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tek elden işleri yürüyecek.

Bu konu Oda olarak üzerinde durduğumuz bir husustu. Tabii Gümrüklerle ilgili daha atılması gereken birçok adım var.

Geçtiğimiz Perşembe günü Kimya komitemiz Gümrükler Genel Müdürünü ziyaret ettiler. Özellikle Kimya sanayinde gümrük teminatları konularında sıkıntılar hala devam ediyor.

Şirket kuruluş ve tasfiyesi kolaylaşıyor.

Lisanslı ürün borsası kuruluyor ürünler değer kazanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının bazı hükümleri bir yıl erteleniyor.

Yatırım ve ihracat kredilerine erişim kolaylaşıyor.

Kalkınma Bankası tekrar işlerlik kazanıyor, finansal yapısı güçlenecek.

Eximbank kredilerinde 5 yıllık sicili temiz olanlara teminat kolaylığı getiriliyor.

KOBİ’lere ilave imkanlar var.

Terör ve Doğal Afetlerden etkilenen KOBİ’lere 100 bin lira kadar kredi.

Yerli makine alan KOBİ’lere anlaşmalı bankalardan kullanacakları kredilerin faizini KOSGEB karşılayacak.

-Ekonomik göstergeler

Geçtiğimiz ayın ekonomik göstergelerine bakarsak;

2016 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Tim olumsuz koşullara rağmen geçen yılın ilk çeyreğinden 2,3 puan üzerinde gerçekleşti.

Bu yıl da ihracat performansımız istediğimiz düzeyde değil. Dolayısıyla üç tüketim ve devlet harcamalarıyla büyüdüğümüzü görüyoruz. Sürdürebilir büyümenin ihracata dayanması Türkiye ekonomisi için daha sağlıklı olacaktır. İmalat sanayi yüzde 5,9 hizmetler sektörü yüzde 5,1 büyüdü. Hizmetler sektörünün alt sektörü olan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ise yüzde 5,9, hizmetler sektörü yüzde 5,1 büyüdü. Hizmetler sektörünün alt sektörü olan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ise yüzde 1,2 küçüldü. Yaz aylarında buradaki küçülme devam edebilir. Haziran ayı ihracatı yüzde 1.8.artışla 11 milyar 865 milyon dolara çıktı.

Bu yükselişte Avrupa ülkelerinin ekonomisindeki iyileşme etkili oldu. Önümüzdeki aylarda İsrail ve Rusya ile olan ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinin ihracat artışına ivme kazandıracağını bekliyoruz.

Rusya ülkemizin en önemli ticari partnerlerinden biri. Yılın ilk yarısında Rusya’ya olan ihracatımız yüzde 60 azalmış. Rusya ile ilişkilerimizde normalleşme sürecini Rusya krizinin yaşandığı ilk günden itibaren istemiştik.

Diğer taraftan 6 yılı aşkın süredir ülkemiz ve İsrail arasında yaşanan siyasi krizin sona erişini memnuniyetle karşılıyoruz.

2009’dan bu yana siyasi krize rağmen İsrail’e ihracatımız yüzde 77 oranında artış göstermiş.

Son olarak; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının kısa vadede ülkemiz ihracatı için olumsuzluk getirmeyeceği kanaatindeyiz. 2009 krizinin ardından İngiltere’ye ihracatımız her geçen yıl daha arttı. Bugün geldiğimiz nokta da Almanya’dan sonra ikinci büyük ticaret partnerimiz. Önümüzdeki yıllarda İngiltere’yle yakalamış olduğumuz artan ihracat performansının devam etmesinin devam etmesini bekliyoruz.

Brexit’i ülkemiz adına bir fırsat olarak görüyoruz. Bundan sonra AB’nin İngiltere ile yapacağı ilişki; Türkiye gibi Gümrük Birliği mi, yoksa Norveç gibi serbest ticaret anlaşması mı yapılacak müzakerenin aynısı ülkemiz için de yapılabilir.

İki ay evvel Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz ile görüşmüştüm. Kendisi referandumdan çıkacak sonucu doğru tahmin edememişti. Ama Brexit’in ülkemiz için örnek bir ortaklık getireceğini dile getirmişti.

Mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi yüzde 5,6 oldu. Uzun zamandır sanayi üretiminde azalarak artış gerçekleşiyordu. Mayıs ayında yukarı yönde gerçekleşen bu artışın doğal olduğunu düşünüyoruz.

Sanayinin alt sektörüne bakıldığında en büyük artışın yüzde 6,3 ile imalat sanayinde gelmesi sevindiricidir. Sanayi artışındaki yükselişi tetikleyen en önemli faktörlerden biri sermaye malı imalatındaki yüzde 16,7’lik artış oldu. Geçtiğimiz ay bu kalemde yüzde 6 civarında gerileme söz konusuydu. Bu veri, sanayideki yatırım harcamalarındaki canlanmaya işaret ediyor.

İmalat sanayi alt sektörlerinde en yüksek artış otomotiv sanayinde oldu. Diğer ulaşım araçlarının imalatında yüzde 48,4 ve motorlu kara taşıtı, treyler imalatında yüzde 24’lük artış dikkat çekicidir. Bunu Avrupa’daki iyileşmeye bağlıyoruz.

Diğer taraftan motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatındaki artışın iç talepteki canlanmadan kaynaklandığını düşünüyoruz. Özellikle tarımdaki canlanmaya işaret ediyor.

Mayıs ayı yıllık cari açık 27,3 milyar dolar ile gerilemeye devam etti. Tabii Mayıs ayı turizm gelirlerinin hız kazanmaya başladığı ay. Bu ayda hizmetler geliri geçen yıla göre yüzde 29 gerilemiş. Rusya ile ilişkilerimizin normalleşmesi turizm gelirlerimize olumlu katkı sağlayacaktır. Bu yansıma birkaç ayı alabilir. Ülkemizin siyasi kararlarını önemsiyor ve destekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin istikrara ve bunun yansıması olarak yabancı yatırıma ihtiyacı var.

Haziran ayı Bütçe 7,9 milyar TL açık verdik. Gelirler yüzde 11,4 arttı. Ancak giderlerdeki artış yüzde 43 oldu. Giderlerde en büyük artış yüzde 63 ile cari transferlerde oldu.

Bütçe verilerinden ikinci çeyrekteki büyümenin de kamu harcamalarından geleceğini görüyoruz.

Kümülatif değerlendirdiğimizde yılın ilk yarısında bütçe performansımız iyi 1,1 milyar TL fazla. Beklentimiz bu performansın devamlılığı.

Nisan ayı İşsizlik yüzde 9,3. İşsizlik 8 aydan sonra tek haneli rakama indi. İstihdam verileri Türkiye ekonomisi için olumlu seyrediyor. Geçen yıl Mayıs ayından bugüne 1 milyon kişi, bir evvelki aydan 645 bin kişi istihdam edildi. Mevsim etkisi ile önümüzdeki 5-6 ay daha işsizlik oranında gerileme bekliyoruz.