Demokrasi Günü BİZİMKÖY'de Kutlandı

16 Eylül 2015

Türkiye’deki Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı, 15 Eylül Dünya Demokrasi Günü münasebetiyle AB’nin temel değerlerini oluşturan demokrasi ve insan hakları konusunda bilinç oluşturulması ve tartışılması amacıyla 20 ilde halka açık etkinlikler düzenliyor.

Düzenlenen etkinlikler arasında üniversite ve liselerde eğitim oturumları, genel kamuoyuna yönelik seminerler, sivil toplum temsilcileri, hukukçular ve akademisyenlerle tartışma panelleri, sanatsal etkinlikler ve sergiler yer alıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada “Avrupa Birliği dünya genelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü geliştirme ve koruma ideali üzerine tesis edilmiştir. İnsan haklarına saygı duyulmayan bir ortamda sürdürülebilir barış, kalkınma ve refahtan söz edilemez. Bu kararlılık Avrupa Birliği’nin tüm iç ve dış politikalarının temelini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği, sınırları içinde ve AB üyesi olmayan ülkelerle ilişkilerinde evrensel insan haklarını desteklemekte ve savunmaktadır. Özellikle katılım sürecindeki aday ülkelerde AB, katılım için gereken Kopenhag kriterlerinin bir tanesi olarak demokratik kurumların işleyişine ve insan haklarına saygı gösterilmesine özel bir önem atfetmektedir. BM Genel Kurulu 2007 yılında, demokrasinin dünya çapında yaygınlaştırılması ve pekiştirilmesi amacıyla 15 Eylül’ün Dünya Demokrasi Günü ilan edilmesine karar vermiştir. Bu yılın teması olan ‘Sivil Toplum Alanı’, demokrasinin işlerliği bakımından güçlü ve özgür şekilde faaliyet gösterebilen bir sivil toplumun önemine işaret etmektedir. Demokrasi Günü etkinlikleri, Delegasyonun AB Bilgi Merkezleri Ağı’nın Türkiye kamuoyuna ulaşmak amacıyla yıl boyunca düzenlemekte olduğu pek çok etkinliğin bir parçasıdır. Gerçekleştirilen diğer çalışmalar arasında tartışma oturumları, kültürel etkinlikler, sergiler ve çocuklara yönelik faaliyetler de yer almaktadır.” denildi.

Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından günün amacı kapsamında yer alan “temel özgürlüklere saygı” yargısından yola çıkılarak, “Engelli bireylerin temel insan haklarından yararlandığı ve toplumsal yaşama ayrım yapılmadan katılabildikleri bir toplum” vizyonuyla 14 Eylül 2015 tarihinde, Yetiştirme Yurtlarında kalan 12-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik olarak Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı’nda “Oyuna Dahil Et” etkinliği organize edildi.

Etkinlikte Tuğba Canşalı Öğrenme Tasarımları’nın 4 kişilik eğitmen kadrosu tarafından 3 oyundan oluşan istasyonlar kurularak, oyunların uygulaması eşzamanlı yapıldı ve her oyun bitiminde katılımcılar istasyon değiştirdi. Bu sayede tüm ekipler tüm oyunları oynayabilmiş oldu. Etkinliğe katılan öğrenciler; farklı engel gruplarını tanıyabilmek, engelli bireylerin yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalık kazanabilmek ve bir zorlukla karşılaştıklarında neler hissettiklerini anlayabilmek,  görme duyusu yoksunluğunda hangi duyuların kullanabileceğini anlamak gibi çıkarımların yanı sıra grup içindeki sorumluluğunu yerine getirebilmek, akranlarının fikirlerini dinleyip kendi düşüncesini söyleyebilmek, ekip arkadaşlarıyla işbirliği içinde hareket edebilmek, yaptığı işe dikkatini verebilmek, deneyimlerden çıkarımlarda bulunabilmek, işbirliği yaparak strateji oluşturabilmek, gibi kazanımlar elde ettiler.

Oyunların ardından, engellilerin etkin ve üretken bireyler olarak topluma katılmalarını sağlamaya yönelik bir oluşum olan “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı” gezilerek, engellilik ve toplumsal hayata dahil olma konusunda katılımcıların farkındalıkları arttırılmış oldu. Etkinlik sonunda içerisinde AB hakkında yayınlar, defter, kalem, kitap ayracı gibi malzemeler bulunan okul çantalarını alan öğrenciler mutluluklarını teşekkür ile dile getirdiler.

Kocaeli Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi

Kocaeli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Kocaeli Sanayi Odası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu arasındaki protokol kapsamında 2011 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel politikaları konusunda tanıtılmasını ve bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için:

Kocaeli Sanayi Odası

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü

Yasemin Nur YÜCE

Adres    : Fuar içi İzmit KOCAELİ

Tel          : + 90 262 315 80 57

E-mail   : yasemin@kosano.org.tr

Paylaş