Derince Limanı ve Hinterlandı projesi için Ortak Akıl Toplantısı

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli liman Başkanlığı, Liman Acenteleri, Derince Belediyesi ve çeşitli sanayi kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen “Odak Grup ve Ortak Akıl Toplantısı” nın Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Derince Limanı özelleştirme ihalesinin ertelenerek yerel seçimler sonrası yapılması şeklindeki önerisini geçen Meclis toplantısında gündeme getirdiğini belirterek,”Çok geç kalınmış bir öneri olmakla birlikte ihale ertelenebilir. Şu anda Derince Limanı özelleştirme ihalesi için 6 firma tarafından teklif verilmiştir” dedi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde özelleştirme ihalesi için firmalardan teklifleri alınan Derince Limanı ile ilgili olarak yürütülen ve MARKA tarafından desteklenen proje kapsamında; ilk olarak “Odak Grup Toplantısı” organize edildi. Toplantıda; Derince Limanının teknik/teknolojik açıdan yapısı, lojistik ve bağlantıları ile Derince Limanının yönetim anlayışı konularında üç grup oluşturularak görüşler paylaşıldı.

Moderatörlüğü Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oral Erdoğan yapılan toplantılarda, Derince Limanın etkin kullanımına yönelik görüş ve beklentiler dile getirildi.
Prof. Dr. Erdoğan, “Kocaeli’nden Dünyaya Derince Limanı ve Hinterlandı” Projesi’ndeki amaçlarının bölge açısından kritik öneme sahip olan Derince Limanının, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlara dönüşmesi için gerekli planlamalara katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Toplantı daha sonra Prof. Dr. Erdoğan’ın Moderatörlüğü’nde üç ayrı gruba ayrılan katılımcılar Derince Limanı projesini değerlendirdiler. Birçok kurum temsilcisinin katılımıyla paylaşılan görüşlerin ardından “Ortak Akıl Toplantısı” ile proje sonucunda ortaya çıkacak proje raporu için önemli fikirler bir araya getirildi.