Destek Yönetim Sistemi

18 Ocak 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim sistemi  (DYS ) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmekte olduğu belirtilmiştir.

Mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen karar ve tebliğlerin mer’i genelgelerinin yürürlüğü 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştı.

Ticaret Bakanlığından TOBB’a iletilen ve aşağıdaki linkte bir örneği sunulan yazıda, bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’nin kullanımı ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı’nın yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş