Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

15 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; ÖRYM-Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Birliğimize iletilen, “Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler” konulu evrak ektedir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız