Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda Değişiklik

4 Kasım 2021

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; TOBB  girişimleri sonucunda 14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in yayınlandığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu için tıklayınız