Devlet Malzeme Ofisi Müşteri ve Tedarikçi Görüşmeleri Hk.

1 Nisan 2024

Sayın Üyemiz,

DMO “Kamuda Akıllı Satın Alma” sloganıyla kamu alanlarındaki etkinliğini her geçen gün artırmaktadır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek hızlı, verimli, şeffaf, sürdürülebilir ve tedarik hizmeti için E-Satış Portalını hayata geçiren DMO, e-satış işlemlerinin kamuda yaygınlaştırılması çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan, kamu kurum ve kuruluşları DMO müşterimiz olabilirler.

Bunun yanında faaliyet alanımızla ilgili birçok ürün grubundaki firma da DMO bünyesinde tedarikçi olarak kamu pazarında kendilerine yer edinmişlerdir.

Sizlerin de bünyenizdeki tedarikçilerle DMO süreçlerine ilişkin toplantılar, sunumlar ve b2b görüşmeler gerçekleştirerek, hem müşteri kurum hem de tedarikçi firma olarak  DMO vizyonu ve misyonu ile değerli paydaşlarımızı buluşturmak kamu satın alma süreçleri için bizlere büyük motivasyon kaynağı olacaktır.

İstişare ederek değer katacağımız görüşmeler için dönüşlerinizi bekliyoruz.

Bilgilerinize sunarız.