DIES Projesi – MET Kontrol Listelerinin Doldurulması Hk.

22 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 08.12.2023 tarihli ve 8173986 sayılı yazısı ile Bakanlığımızca yürütülen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü kapsamında Türkiye’nin endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi kapsamında Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED) Ek-1 faaliyet listesi kapsamında yer alan tesislerin internet https://ippc.csb.gov.tr adresinde “DIES Projesi Çıktılar” bölümünde yayınlanan MET Kontrol Listelerini doldurması gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda EED Ek-1 faaliyetini yürüten tesislerin bilgilendirilmesi ve meslek komiteleri rehberliğinde doldurulan MET Kontrol Listelerinin 31.12.2023 tarihine kadar doldurulup ecem. bulucu@csb.gov.tr, merve.nephanoglu@csb.gov.tr ve havayonetimi@csb.gov.tr e-posta adresleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına resmi yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.