Diflubenzuron İçerikli Ürünlerin Ruhsat Sürelerinin Uzatılması

Diflubenzuron içeren ürünlerin su sistemlerinde sivrisinek kontrolü için kullanımına yönelik ruhsatların geçerlilik süresi 30.01.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

ek S1

ek S2