Diğer Raporlar

 

T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Teşvik Sistemi sunumuna ulaşmak içintıklayınız.

 

 

 

         T.C. Ekonomi Bakanlığı Girdi Tedarik Stratejisi bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2011 yılı Ağustos ayından itibaren, Resmi İstatistik Programı, Çok Yıllı Program çerçevesinde ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca aylık, ikişer aylık, çeyrek dönemlik, altı aylık, yıllık ve düzensiz olmak üzere değişen periyotlarda yayımlanan haber bültenlerini esas alarak “TOBB Gözden Geçirme Notları”hazırlamaya ve kullanıcıların hizmetine sunmaya başlamıştır.
Farklı konu başlıklarında olmak üzere ulusal veriler; Ekonomik ve Sosyal göstergeler olmak üzere iki ana grupta kategorize edilmiştir. Ekonomik Göstergeler altında 20 farklı konu başlığı, Sosyal Göstergeler altında 9 farklı konu başlığı bulunmaktadır. Ayrıca seçilmiş bazı ekonomik, demografik, sosyal konularda da uluslararası kıyaslamalara olanak vermek üzere Uluslararası Göstergeler altında da 7 farklı konu başlığı yer almaktadır.
Birliğimiz tarafından hazırlanan Gözden Geçirme Notlarında yer alan veriler Resmi İstatistik Programında, ilgili verilerden sorumlu olan kurum/kuruluş verileridir ve her tablo, grafik altında da kaynak belirtilmiştir. Ancak, “TOBB Gözden Geçirme Notlarında” sunulan istatistik, gösterge ve yorumların kullanıcılarımız tarafından doğru olmayan biçimde kullanılması ve/veya bu bilgilerin kullanılmasından kaynaklanması olası zararlar konusunda Birliğimiz hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Siteye ulaşmak için tıklayınız

Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli ve mevzuatına uygun olması ve böylece can ve mal güvenliği, bitki ile hayvan varlığı ve sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması, piyasada haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalara, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda PGD den sorumlu kuruluşlarınca devam edilmektedir. Diğer taraftan, PGD den sorumlu kuruluşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanan “2011 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu”na ulaşmak için tıklayınız.Piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli ve mevzuatına uygun olması ve böylece can ve mal güvenliği, bitki ile hayvan varlığı ve sağlığı, tüketicinin ve çevrenin korunması, piyasada haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalara, Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda PGD den sorumlu kuruluşlarınca devam edilmektedir. Diğer taraftan, PGD den sorumlu kuruluşların görüş ve katkıları alınarak hazırlanan “2011 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu”na ulaşmak için tıklayınız.