Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Önemli Duyaru

20 Şubat 2020

Sayın Üyemiz,

 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan İhracat 2013/6 sayılı “Dahilde işleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de belirtildiği gibi, Dahilde işleme İzin Belgesi sahibi firmaların taahhüt hesabının kapatılması için talep edilen ekspertiz raporları Odamızca hazırlanmaktadır.

2013/6 sayılı Tebliğde; “Dahilde işleme izin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması ve gerek görülmesi halinde; belge kapsamında üretimin kapasite raporu konusu üretimden farklılık gösteren özel bir üretim olması durumunda ekspertiz raporu düzenlenir ve bu durum ekspertiz raporunda belirtilir. Ayrıca belge kapsamındaki ekspertize konu her bir ithal girdi ile her bir işlem görmüş üründen en az bir numunenin alınması veya numune alınmasının mümkün bulunmadığı durumlarda firma tesisinde inceleme yapılması gerekmekte olup; bu numuneler veya incelenen eşya ile ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayılarının ekspertiz raporunda belirtilmesi gerekmektedir.

Anlaşıldığı üzere; firmalarımızın, işyerinde numune tespiti yaptırmaları için İthalat ve İhracat süreçleri henüz tamamlanmadan, Odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Belge Taahhüt hesabı tamamlandıktan sonra yapılan müracaatlarda, Oda Eksperleri işyerinde inceleme yapmak istediğinde, ilgili DİİB Kapsamında herhangi bir hammadde veya işlem görmüş ürün tespiti mümkün olmamaktadır.

İş bu durumda, DİİB belgesinde “Ekspertiz Raporu” şerhi bulunan üye firmalarımızın; yapılan kontrollerde ve belge kapatma süreçlerinde mağdur olmaması adına, Belge Süresi içinde ve ithalat/ihracatın devam ettiği süreçte Odamıza müracaat ederek ara tespit yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla

Paylaş