Dilovası Arsa Tahsis İlanı

18 Şubat 2019

Sayın Üyemiz

Mülkiyeti, müstakilen Kocaeli Gebze Dilovası Organize Sanayi Bölgesine (DOSB)  ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların  4562 sayılı kanunun 15.Maddesi ve Organize Sanayi Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında açık artırma ve pazarlık usulü ile tahsisi yapılacaktır.

  1. İhale 05/03/2019 tarihinde saat 10:30’da Dilovası OSB 1.Kısım Tuna Caddesi No:4 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari binası toplantı salonunda Dilovası OSB Yönetim Kurulunca yapılacaktır.
  2. İhale suretiyle tahsisi yapılacak taşınmazların arsa tahsis şartnamesi ve ekleri Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü imar biriminden çalışma saatleri içerisinde 1.000,00TL+KDV karşılığında temin edilebilecektir.
  3.  İhaleye iştirak edeceklerin, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte tahsis şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak 05/03/2019 tarihinde Salı günü saat 10:30’da ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Dilovası OSB kamu ihale kanununa tabi olmayıp  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin fesh edilmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
  5. Taşınmazı alacak tüzel kişi/gerçek kişiler 4562 sayılı OSB Kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunacak ve bunu taahhüt edecektir.
  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, arsa tahsisi ihale şartnamesi ve arsa tahsis sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

DilovasiDuyuru

Paylaş