Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği

9 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; 2/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun getirdiği yenilikler doğrultusunda güncellenerek 14.9.2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın uygulama usul ve esaslarının düzenlenmesi ihtiyacı doğduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği taslağının hazırlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin Birliğimize (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) ekte kayıtlı Görüş Bildirme Formuna işlenerek 13.03.2023 tarihine kadar iletilmesini rica ederiz.

Görüş Bildirme Formu için Tıklayınız