Doğu Marmara ABİGEM'in Yüzde 70 Destekli Eğitimleri

%70 Geri Ödemeli T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekli Dış Ticaret Eğitim Programı

Odamız iştiraki Doğu Marmara ABİGEM A.Ş 2014 yılında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından “Yetkili Eğitim Kurumu” olarak akredite edilmiştir. Bu sayede çok sayıda eğitim programıyla küresel pazarda rekabet kabiliyetini geliştirmek isteyen firmalarımıza katma değer sağlayacaktır.

Amaç, kapsam ve içerik açısından değerlendirilerek onaylanan eğitim programları, uzmanlık alanları ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak akredite edilen eğitmenler tarafından sunulmaktadır. Siz değerli üyelerimiz %70 devlet desteği ile ihtiyaç duyduğunuz eğitim programlarına katılabilecek ve çalışanlarınızın yetkinliklerini arttırma fırsatı bulabileceksiniz.

Kimler Yararlanabilir?
Dış ticaret yapan tüm firmaların ilgili departman çalışanları ve yöneticiler,Dış ticarette uzmanlık kazanmak isteyenler, Sınaî ve/veya ticari alanda veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin alacağı bu eğitimin %70’lik bedeli Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Eğitim Katılım Bedeli
Devlet destekli eğitim programında yer alan eğitimlere günlük katılım bedeli 200 TL + KDV( 236 TL ) olup, eğitim bedelinin %70i T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından kuruma geri ödenmektedir. Destek kapsamında bir eğitim programına aynı kurumdan en fazla 4 (dört) kişinin katılımı sağlanabilmektedir.

Devlet Destekli Eğitim Programları
(03-04 Şubat 2014) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
(11-12 Şubat 2014) Dış Ticarette Sözleşmeler Ve Teslim Şekilleri
(03-04 Mart 2014) Uluslararası Pazarlama Ve Elektronik Ticaret Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Ve Ödeme Şekilleri
(08-09 Mart 2014) Dış Ticarette Sözleşmeler Ve Teslim Şekilleri 09-10 Nisan 2014
(26-27 Nisan 2014) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü Ve Uluslar arası Tahkim
(05-06 Mayıs 2014) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret
(10-11 Mayıs 2014) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Ve Ödeme Şekilleri
(11-12 Haziran 2014) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Ve Ödeme Şekilleri
(21-22 Haziran 2014) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü Ve Uluslar arası Tahkim

Destekli Dış Ticaret Eğitim Programı İçin Gerekli Belgeler

Destek kapsamında eğitimin %70ini Ekonomi Bakanlığından geri almak isteyen şirketlerin aşağıdaki belgeleri Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü/Bölge Müdürlükleri) sunmaları gerekmektedir.

1) Ödeme Talep Formu (EK G-1)
2) Taahhütname (EK G-2)
3) Eğitim programına şirket ortağının katılması durumunda, kişinin şirkete ortaklığını gösterir güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği
4) Eğitim programına katılan şirketin, eğitim programı ücretinin tamamını bankacılık kanalıyla ödediğine ilişkin ödeme belgesinin (banka onaylı dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb.) aslı veya Ekonomi Bakanlığı / Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı nüshası
5) Eğitimci tarafından eğitim programına katılan şirket için düzenlenen faturanın aslı veya onaylı sureti
6) Eğitim programına şirket çalışanının katılması durumunda, söz konusu şahsa ait SGK bildirgesi (eğitim programının başlangıç ve bitiş aylarına ait). Eğitim programına işe yeni başlayan bir şirket çalışanının katılması halinde, söz konusu çalışana ilişkin “İşe Giriş Belgesi”
7) İmza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığı / Bakanlık Bölge Müdürlükleri, Noter ya da İhracatçı Birliklerinin aslını görerek onayladığı nüshası

**Eğitime katılan firmalarımıza gerekli destek hizmeti (evrağın hazırlanması ve gönderilmesi) verilecektir.

Destekten Nasıl Yararlanacaksınız?

T.C. Ekonomi Bakanlığı ön incelemesi sonrasında eğitim alan şirket;
• Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu bulunmadığına ilişkin belgeyi ya da sosyal güvenlik borcu yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi T.C. Ekonomi Bakanlığına ibraz eder.
• T.C. Ekonomi Bakanlığı, ödeme yazısını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.
• Eğitim alan şirkete T.C. Merkez Bankasından destek ödemesi gerçekleştirilir.

İletişim:

Mehtap DÜNDAR DEMİR – Ecem ÜNLÜ

E-mail : egitim@abigemdm.com.tr
Tel       : 0262 323 08 56