Dolaşım ve Menşe Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.

10 Mayıs 2018

İLGİ: 08/05/2018 tarih ve 7027 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yazısı.

Sayın Üyemiz,

İlgi yazıda; “Dolaşım ve Menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin eylemin hayata geçirilmesine yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama takvimi uyarınca 14 Mayıs 2018 tarihinde A.TR Dolaşım Belgelerinin tam otomasyona geçmesinin planlandığı belirtilmektedir.

A.TR Dolaşım Belgeleri’nin sağlıklı ve güvenli bir şekilde tam otomasyona geçirilmesini teminen Odamız üyeleri ve Gümrük Müşavirleri için hazırlanan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş