Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Konferansı

28 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Bakanlığın hakemli bilimsel yayını olan
Verimlilik Dergisi’nin Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısının 5 Ocak 2023 tarihinde
yayınlandığı bildirilmektedir.

Özel sayıda yayımlanan makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/75028 ulaşılabilmektedir.

Söz konusu makalelerin ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 30 Mart 2023 Perşembe günü 14:00- 17:30 saatleri arasında, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı (çevrimiçi) düzenlenecektir.

Konferansa ilişkin Afiş ve Konferans Programı ekte sunulmakta olup; https://tubitakgov.zoom.us/j/98090938612 linkinden konferansa katılım sağlanabilir.

Bilgilerinize sunarız.