Dost Ülke Vatandaşları ve Tüzel Kişiliklerinin Rusya’da Banka Hesabı Açmalarının Kolaylaştırılması Hk.

14 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Rusya Federasyonu (RF) Hükümeti’ne ait internet sayfasında, dost üle vatandaşları ve tüzel kişilerinin RF’de iş kurmalarını kolaylaştıracak bir takım kararlar alındığı, ülkemizin de aralarında bulunduğu anılan ülke vatandaşları ve tüzel kişilerin kendi ülkelerinde bulunan finansal kuruluşlara gerekli belgeleri sunmak süratiyle RF bankalarında hesap açmalarının mümkün olacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu habere http://goverment.ru/news/49928/ adresinden ulaşılabilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.