EFSD+/TYP Mekanizması Odak Grup Toplantısı Hk.

8 Kasım 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü döneminde Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Artı (EFSD+) mekanizması içerisinde ülkemizin de yer alabilmesi amacıyla Türkiye Yatırım Platformu (TYP) oluşturulmuştur. EFSD+ ve TYP aracılığıyla Komisyon tarafından uluslararası finans kuruluşları nezdinde çağrıya çıkılmış olup onaylanan yatırım programı önerilerinin projelendirme çalışmalarına başlanacaktır.

Bu çerçevede, AB Türkiye Delegasyonu’nun faydalanıcısı olduğu “EFSD+ Proje Havuzu Oluşturma ve Teknik Kapasite Geliştirme” isimli Teknik Yardım Projesi kapsamında, ülkemizdeki faydalanıcı kurum ve kuruluşlardaki sektör uzmanlarının bir araya geldiği Odak Grubu toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda, EFSD+ kapsamında ülkemizin ve AB’nin politika önceliklerindeki hedeflere ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik etkin bir proje havuzunun oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, “Karbonsuzlaşma ve Enerji” ve “Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi” başlıklı Odak Grubunun toplantısı Birliğimiz ev sahipliğinde 15 Kasım 2023 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında Birliğimiz İstanbul Hizmet Binasında (Esentepe, Harman Sok. No:8 Şişli/İstanbul) hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Toplantıya çevrimiçi katılım için gerekli bağlantı katılımcılara ayrıca gönderilecektir Söz konusu toplantının üyelerinize duyurulmasını ve fiziksel veya çevrimiçi olarak katılım sağlayacak kişilerin iletişim bilgilerinin http://cevremudurlugu.tobb.org.tr adresinde yer alan forma en geç 13 Kasım 2023 tarihine kadar işlenmesini rica ederiz.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız