Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu Hk.

12 Mart 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; gümrük vergisi askıya alınmış olan ve ekte yer alan eşya listesinde olup, elektronik postada kriterleri sunulan ürünler özelinde, 2025 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesi ile ilgili Ticaret Bakanlığına en geç 10.04.2024 tarihine kadar uzatma başvurusu yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Elektronik postada devamla, listede karşısında “≥15000/green” ibaresi bulunan eşya için ise, 2024 yılı Temmuz dönemi müzakerelerinde Komisyonca aksi bir karar alınmadığı ve 2025 yılı Ocak ayında herhangi bir itiraz gelmediği sürece, bahse konu eşyaya ilişkin sürelerin 31.12.2029 tarihine kadar otomatik olarak uzatılacağı açıklanmıştır. Ayrıca, pillerin tamamının listeden çıkartılmasının planlandığının anlaşıldığı ve ilgili eşyaya yönelik uzatma başvurularının 2025 Ocak döneminde tartışılacağı bilgisi verilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız