Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

24 Şubat 2021

Sayın Üyemiz

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve
yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemizin temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.

Elektronik postada, Ek’de bir örneği sunulan ve halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği ithalat değerinin 15.000 avro’nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve listede kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak, 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği açıklanmıştır.

Elektronik postada devamla, konu hakkında bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiyaalma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği ve askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için ise 2021/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğin (İthalat: 2021/18) incelenebileceği vurgulanmıştır.

Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr
Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr
Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:
Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr
Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

Eşya listesine ulaşmak için tıklayınız.

EK

Paylaş