Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Başvuruları

21 Ocak 2021

Sayın Üyemiz,

2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” başvuruları için son başvuru tarihi sehven yazılmıştır. Son başvuru tarihi 20.02.2021 saat 23:59 olup başvuruların belirtilen tarih dikkate alınarak yapılması hususunda bilgilerinize sunarız.

Paylaş