Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Başvuruları

14 Ekim 2019

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Ekonomik Yatırımlar Hibe Desteği Başvuruları” konu yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

18/4/2006 Tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 22/02/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)” 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2006 yılından bu yana uygulanan söz konusu program kapsamında ilimiz tarımsal sanayisine önemli katma değer sağlanmıştır. İlimize ayrılan ödeneğin tamamının kullanılabilmesi ve amacına uygun yatırımların gerçekleştirilebilmesi ve uygunluk kriterlerini sağlayan azami sayıda başvuru alınabilmesi için bilgilendirme ve yayım çalışmaları büyük önem arz etmektedir.

Proje başvuru süresi “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/41) 26 Eylül 2019 tarih ve 30900 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ;60 gün başvuru süresi 105 gün olarak değiştirilmiştir. Projelerin internet üzerinden başvurusu için son tarihi 14 Kasım 2019 dur.

 

Paylaş