Ekvator / El Oro Eyaleti’nde Kurulacak Endüstriyel Özel Ekonomik Bölge İçin Ülkemizle İşbirliği Teklifi

10 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Büyük yatırım ve üretim potansiyeline sahip Ekvator’un El Oro Eyaleti’nde kısaca “ECOINSUR” olarak anılan bir endüstriyel/ticari bölge oluşturmaya yönelik çalışmaların son aşamaya gelmiş olduğu, söz konusu alanın aynı zamanda özel bir ekonomik bölge (Special Economic Zone) olarak teşkil edileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, El Oro Valisi tarafından görevlendirilen mühendis ve teknik danışman Fernando Egas Noblecilla Kito Büyükelçiliğimiz ile yaptığı görüşmede; Ekvator’un muz ve karides üretiminde önemli rol oynayan eyaletinde yapılacak bahis konusu proje için ortak arayışında olduklarını, bu itibarla ülkemizden yatırımcı ortak beklediklerini, arazisi El Oro Eyaleti’ne ait olan projeye dair tüm yasal, idari ve çevresel izinlerin tamamlanmış olduğunu, Kamu-Özel İşbirliği (PPP) formatında gerçekleşecek projede, işletme/yönetim, yatırım, endüstriyel ve teknik işbirliği ile ihracat süreçleri bağlamında çok boyutlu bir işbirliğinin arandığını, projenin başlangıçta 43 hektarlık alanda başlayıp bilahare 300 hektara yayılacağını, projenin ana destekleyicisi Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırım ve Balıkçılık Bakanlığının proje ortağını 26 Eylül 2023’ten önce belirlemek niyetinde olduğu ifade edilmiştir.

Anılan projenin içeriğine ilişkin dosya ile proje ile ilgili mühendis Fernando Egas Noblecilla’nın irtibat bilgileri ekte gönderilmektedir. İlgi olması halinde, firma bilgilerinin 10 Ağustos 2023 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Birliğimiz Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na (E-posta: eren.ozturk@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederiz.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız