Ekvator Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

21 Şubat 2019

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atfen TOBB’dan alınan yazıda; Türkiye – Ekvator Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin canlandırılması amacıyla Ekvator Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanı Pablo Campana Sáenz tarafından ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 26 Şubat 2019 Salı günü mesai bitimine kadar seda.gedik@tobb.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Paylaş