Emek Yoğun Sektörler Hk.

23 Mayıs 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Birliğimiz tarafından yapılacak çalışmada değerlendirilmek üzere; Emek yoğun olarak çalışan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin rekabet seviyesinin korunması ve çalışanların istihdam devamlılığının sağlanması adına kamu kurum/kuruluşları tarafından alınabilecek önlemler, yapılabilecek mevzuat değişiklikleri, verilebilecek destek ve teşviklere ilişkin görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, konu hakkındaki somut önerilerinizin 31.05.2024 tarihine kadar Birliğimize (mustafa.findikoglu@tobb.org.tr) iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek için Tıklayınız