Export Akademi Hk.

1 Nisan 2024

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından Birliğimize iletilen yazıda; Bakanlık tarafından ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve yeni iş bağlantıları kurma ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla projeler yürütülmekte olduğu, UPS firması iş birliği ile hayata geçirilen Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı’nın bahse konu çalışmaları arasında yer aldığı, Export Akademi kapsamında da girişimcilere yönelik fiziki ve online olmak üzere 31 etkinlik düzenlendiği ve bu etkinliklere 6 bini aşkın girişimci tarafından katılım sağlandığı belirtilmiştir. 2024 yılı boyunca Bakanlık uzmanları tarafından devlet desteklerine yönelik verecekleri eğitimlerin yanı sıra online pazarlarda satış yöntemleri, e-ticaret sitesi altyapı kurulumu, lojistik süreçleri ve gümrük mevzuatı ve dijital pazarlama olmak üzere farklı konu başlıklarında özel sektörün önde gelen uzmanlarının da eğitim vereceği, katılımcıların birbiriyle tanışıp yeni iş bağlantıları kurabilecekleri, içeriği zenginleştirilmiş Export Akademi programlarının yüz yüze olmak üzere ülkemizin muhtelif illerinde gerçekleştirilmesinin öngörülmekte olduğu, program sonunda katılımcılara dijital katılım sertifikaları verileceği bildirilmiştir. Bu doğrultuda, 2024 yılının ilk Export Akademi programı 7 Şubat 2024 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiş ve bir sonraki programın 17 Nisan 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı iletilmiştir. Özellikle e-ihracat/e-ticaret konularına ilgili, bu alanlarda gelişime açık, motivasyonu yüksek girişimciler başta olmak üzere ilgililerin programa dahil edilmesi önem arz etmekte olup, Ek-1’de yer alan program akışı çerçevesinde katılımcıların birbirleriyle tanışıp network kurabilmesini teminen programın Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda yemekli/ikramlı olarak gerçekleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu minvalde, tüm iş çevrelerinin genel katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik programına katılım sağlayacakların https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/Ihracat adresinden başvuru yapmaları ve Ek-2’de yer alan “teyitli katılımcı formu”nun doldurularak 5 Nisan 2024 tarihine kadar Birliğimize (sanel.ala@tobb.org.tr adresine) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız