EYT Düzenlemesi, EYT’nin İşverenlere Pozitif ve Negatif Yansımaları ile 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki SGK Alacaklarının Değerlendirilmesi Semineri

5 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından organize edilen “EYT düzenlemesi, EYT’nin işverenlerimize yansıyan pozitif ve negatif yönleri ile SGK alacaklarının 7440 sayılı yapılandırma kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi” konulu bilgilendirme toplantısı; E. Sosyal Güvenlik Başmüfettişleri ve aynı zamanda İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanları Sayın Mahmut Çolak ve Sayın İsmail Melih Arıkan’ın sunumlarıyla, 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü, 14.00-16.30 saatleri arasında, Kocaeli Sanayi Odası Merkez Binası, Konferans Salonu’nda fiziki olarak düzenlenecektir.

Toplantıda; EYT düzenlemesinin genel olarak içeriği, bu düzenleme ile getirilen işverenlerimizin başta kıdem tazminatı yükü olmak üzere diğer işçilik ödemeleri karşısındaki durumu, EYT kapsamında emekli olan çalışanların tekrar işe başlatılmaları halinde işverenlerimize getirilen teşvik konuları ile 7440 sayılı kanun çerçevesinde SGK’ya olan hangi borçların yapılandırmaya gireceği, yapılandırılan borçların işletmeye sağlayacağı yararlara ilişkin bilgilendirmeler yapılacak olup, sunumun sonunda firma temsilcilerimizin soruları cevaplandırılacaktır.

Toplantıya katılım kaydı oluşturmak için:

https://kosano.org.tr/eyt-duzenlemesi-ve-eytnin-isverenlerimize-yansiyan-pozitif-ve-negatif-yonleri/   

Bilgilendirme toplantısına katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

(Seminer ile ilgili iletişim: 0262 315 80 55)