FARAVET Üzerinden Gerçekleştirilecek Yıllık Raporlar ve Kota Başvuruları

18 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; FARAVET üzerinden gerçekleştirilecek 2022 yılına ait faaliyetlerin raporlanmasının 1 Mayıs 2023 tarihine ve dökme florlu sera gazları için gerçekleştirilecek kota başvurularının 1 Haziran 2023 tarihine ertelendiği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan Birliğimize gelen yazı aşağıdaki gibidir;

Bilindiği üzere, 29/06/2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin
yayımlandığı tarihten itibaren bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere dair her yıl bir önceki yıla ilişkin faaliyetler 31 Mart’a kadar FARAVET üzerinden raporlanmak zorundadır.” ifadesi ve Yönetmeliğin Ek-7′ 2’nci maddesinde yer alan “Bakanlık, 2023 yılından itibaren bir sonraki yıl tahsis edilen kotayı almak isteyen işletmelere yönelik başvuruları FARAVET üzerinden her yıl 30 Nisan’a kadar toplar.” ifadesi yer almaktadır.

Malum olunduğu üzere; 06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem afeti nedeniyle
08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 ilimizi kapsayan 3 aylık olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Oluşan mücbir sebep dolayısıyla, depremden doğrudan etkilenen 10 ilimizde yer alan işletmelerin yanında ülke genelinde yer alan işletmelerin de depremden dolaylı olarak etkilenmesi göz önünde bulundurularak, yaşanan afet nedeniyle işletmelerin mağdur edilmemesi açısından FARAVET üzerinden gerçekleştirilecek 2022 yılına ait faaliyetlerin raporlanması 1 Mayıs 2023 tarihine ve dökme florlu sera gazları için gerçekleştirilecek kota başvuruları 1 Haziran 2023 tarihine ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.