Fas Anti-damping Soruşturması

9 Ocak 2017

Sayın Üyemiz,
TOBB’dan aldığımız 03.01.2017 tarih ve 83 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Fas Krallığı Dış Ticaret Delege Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda Avrupa Birliği ve Meksika’dan gelen polivinil klorur (PVC-39.04.10.90.00) ithalatına karşı başlatılan anti-damping soruşturmasının sonuçlandırıldığı belirtilmiştir.
Damping marjı tablosu ekte yer almakta olup, resmi duyuruya http://www.mce.gov.ma/antidumping/document/AVIS_24-16.pdf internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Paylaş